Прізвище, імя та по батькові

Посада

Думанський Юрій Васильович

Голова Вченої ради, ректор

Беседіна Олена Іванівна

Вчений секретар, доцент кафедри організації вищої освіти управління охороною здоров’я та епідеміології

Івнєв Борис Борисович

Перший проректор

Долматов Андрій Олександрович

Проректор з АГР

Зінкович Ігор Іванович

Проректор з наукової роботи

Маковеєва Лариса Миколаївна

Проректор з економічної роботи

Статінова Олена Анатоліївна

Проректор з науково-педагогічної роботи

Удод Олександр Анатолійович

Проректор з науково-педагогічної роботи

Абрамов Володимир Андрійоіич

Зав. каф. психіатрії, наркології та медичної психології

Бабюк Ігор Олексійович

Зав. каф. психіатрії, психотерапії, мед психології та наркології

Барінов Едуард Федорович

Зав. каф. гістології, цитології та ембріології

Батман  Юрій Анастасович

Зав. каф. неонатології

Бєлік Ізабелла Юхимівна

Начальник відділу управління якістю

Боєнко Сергій Костянтинович

Зав. каф. отоларингології

Богданов Богдан Анатолійович

Голова первинної профспілкової організації працівників університету

Борисова Тамара Петрівна

Професор кафедри педіатрії №1

Бухтіярова Ірина Петрівна

Декан фармацевтичного факультету

Вакуленко Іван Петрович

Зав. каф. радіології

Василенко Інна Василівна

Зав. каф. патоморфології

Ватутін Микола Тихонович

Зав. каф. внутрішньої медицини №1

Вілсон Джосіах Іджу

Аспірант кафедри радіології

Владзимирський Антон Вячеславович

Начальник відділу інформатизації

Герасименко Олександр Іванович

Декан медичного факультету №3

Гринь Владислав Костянтинович

Зав. каф. загальної практики, сімейної медицини

Губергріц Наталя Борисівна

Зав. каф. внутрішньої медицини ім. А.Я. Губергріца

Данильченко Олена Вікторівна

Студентка, медичний факультет №1

Джоджуа Анзор Георгійович

Декан медичного факультету №2

Дуднік Тетяна Олександрівна

Студентка, медичний факультет №2

Дядик Олександр Іванович

Зав. каф. внутрішніх хвороб - загальної практики, сімейної медицини

Євтушенко Станіслав Костянтинович

Зав. каф. дитячої та загальної неврології

Єльський Віктор Миколайович

Професор кафедри патологічної фізіології

Журило Іван Петрович

Зав. каф. дитячої хірургії, анестезіології, інтенсивної терапії

Жиляєв Руслан Олександрович

Доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії

Зайцев Ігор Анатолійович

Зав. каф. інфекційних хвороб та епідеміології

Захарова Любов Андріївна

Студентка, медичний факультет №3

Ігнатенко Григорій Анатолійович

Зав. каф. пропедевтичної та внутрішньої медицини

Казаков Валерій Миколайович.

Зав. каф. фізіології

Кардаш Анатолій Михайлович

Зав. каф. нейрохірургії

Климовицький Володимир Гаррійович

Зав. каф. травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій

Кондратенко Петро Геннадійович

Зав. каф. хірургії та ендоскопії

Костюкова Наталія Юріївна

Заступник першого проректора

Кулемзіна Тетяна Володимирівна

Професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної, нетрадиційної медицини, фізичного виховання та нетрадиційної медицини

Ластков Дмитро Олегович

Зав. каф. гігієни, екології та безпеки життєдіяльності

Лобас Віталій Михайлович

Зав. каф. організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології

Максютенко Сергій Іванович

Декан стоматологічного факультету

Мальцев Андрій Володимирович

Директор УНЛК

Манжелєєв Георгій Миколайович

Директор ліцея

Міміношвілі Омарі Ісідорович

Зав. каф. хірургії ім. В.М. Богославського

Музичина Ганна Алимівна

Декан міжнародного медичного факультету

Нагорна Наталія Володимирівна

Зав. каф. педіатрії ННІПО

Нальотов Сергій Васильович

Зав. каф. клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії

Павлюченко Костянтин Павлович

Зав. каф. офтальмології

Проценко Тетяна Віталіївна

Зав. каф. дерматовенерології та косметології

Прилуцький Олександр Сергійович

Зав. каф. клінічної імунології, алергології та ендокринології

Прохоров Євген Вікторович

Зав. каф. педіатрії №1

Ряполова Тетяна Леонідівна

Декан медичного факультету №1

Семизаров Сергій Сергійович

Голова студентського самоврядування

Селезньов Костянтин Георгійович

Зав. каф. оториноларингології

Синяченко Олег Володимирович

Зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини та загальної практики-сімейної медицини

Сиромятникова Наталія Олександрівна

Студентка, медичний факультет №1

Суржанський Станіслав Костянтинович

Зав. каф. стоматології ННІПО

Талалаєнко Олександр Миколайович

Зав. каф. фармакології

Чайка Володимир Кириллович

Зав. каф. акушерства, гінекології та перинатології ННІПО

Черній Володимир Ілліч

Директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти

Чижевський Іван Володимирович

Зав. каф. стоматології дитячого віку

Челпан Валерія Федорівна

Студентка, медичний факультет №1

Чуриліна Аліна Василівна

Зав. каф. педіатрії №2

Чурилов Андрій Вікторович

Зав. каф. акушерства і гінекології №1

Шамраєв Сергій Миколайович

Зав. каф. урології

Шульженко Наталія Олександрівна

Студентка, медичний факультет №1

Юліш Євген Ісаакович

Зав. каф. пропедевтики педіатрії

Ярова Світлана Павлівна

Зав. каф. загальної стоматології ННІПО