Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького
Вчена рада медичного університету

Повідомлення
про засідання Вченої ради


«28» лютого  2014 року о 14 годині в ВПЗ відбудеться чергове засідання  Вченої ради ДонНМУ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.   Обрання на вакантні посади.
2.   Представлення до вченого звання.
3. Про підсумки лікувальної роботи на клінічних кафедрах університету та перспективах розвитку цього напрямку діяльності.
4.  Про кандидатури студентів, які рекомендовані до отримання іменних стипендій державного та університетського рівней.
5.  Оголошення.

Голова Вченої ради, чл.-кор.
НАМН України, професор                                                      Ю.В. Думанський