Шановні колеги! Доброго дня!
 
Науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Медицина» оголошує набір наукових статей до №8.

Свідоцтво про державну реєстрацію: 
КВ № 16814-5486 від 01.06.2010 р.

Набір статей триває до 27 червня 2014 р. 

В науковому журналі «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Медицина» публікуються теоретичні й оглядові статті, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт з медицини, а також матеріали меморіального характеру.

Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття містяться в прикріпленому файлі до цього листа та на офіційному сайті Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Медицина».