Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі        Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти», які відбудуться 29-30 березня 2012 р. на базі Національного університету державної податкової служби України.

Планується робота секцій за напрямами:
1.    Гуманітарні виміри перспектив освіти, науки і культури в ХХІ столітті.
2.    Соціокультурні аспекти виховної роботи.
3.    Нові реалії сучасної професійної освіти.
4.    Соціологічні та психолого-педагогічні проблеми гуманізації освіти.
5.    Формування культури безпеки та екологічного світогляду як складової гармонізації стосунків у системі «людина – суспільство – природа».
6.    Перспективи розвитку олімпійського і масового спорту студентської молоді в сучасних умовах.
7.    Формування нового економічного світогляду в умовах переходу до інформаційного суспільства та інформаційної економіки.
8.    Формування правової свідомості та правової культури в умовах демократизації суспільства.

Робочі мови конференції:
українська, російська, польська, англійська

Умови участі у конференції: Скачати (47.00 KB)