Відкрита лекція  к.мед.н., доцента кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини Холопова Леоніда Семеновича у зв’язку з представленням до вченого звання доцента  відбудеться згідно календарному плану кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини 25.01.2012 р. – 09.30.   в аудиторії терапевтичного корпусу ЦМКЛ №1 для лікарів-інтернів терапевтів першого року навчання.


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Науковий  відділ ДонНМУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Донецьк
«_15_»_____12__________ 2011     №  35

Про призначення рецензентів відкритих лекцій


    1.Призначити рецензентами відкритої лекції: «Набуті вади серця. Аортальні вади» Холопова Леоніда Семеновича у зв’язку з представленням до вченого звання «доцента», яка відбудеться  згідно календарному плану кафедри  внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини 25.01.2012 р. о  9 30  в  аудиторії терапевтичного корпусу ЦМКЛ №1 для лікарів-інтернів терапевтів першого року навчання професора Багрія А.Е. і доцента Єфременко В.А.
    2. Рецензентам у термін до 08.02.2012 р. надіслати до секретаріату Вченої ради  рецензії на відкриту лекцію за формою №12.Проректор з наукової роботи,
професор І.І. Зінкович