19 грудня 2013 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист кандидатської дисертації: «Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень ліпідного обміну в хворих на есенціальну гіпертензію в сполученні з остеоартрозом»
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Рогачова Тетяна Андріївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Донецького Національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України
Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.05
Науковий керівник – Коломієць В. В., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 2 (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Боброва О.В., д.мед.н., професор, професор кафедри кардіології і функціональної діагностики (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України)
Офіційний опонент – Іванова Л.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (ДЗ «Луганський державний медичний університет МОЗ України»)