07 квітня 2017 року о 10:00 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Сокрут Ольги Петрівни

07 квітня 2017 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Сокрут Ольги Петрівни

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри медичної реабілітації Донецького національного медичного університету МОЗ України, м. Лиман

Назва дисертації – «Клініко-патогенетичне значення вегетативного тонусу при ревматоїдному артриті і лікування хворих з урахуванням симпато- та ваготонії»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.12 – ревматологія

Науковий керівник – Синяченко Олег Володимирович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 (Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман)

Офіційний опонент – Станіславчук Микола Адамович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України)

Офіційний опонент – Заздравнов Андрій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб (Харківський національний медичний університет МОЗ України)

 

Автореферат Сокрут О.П.Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top