Сумуємо та пам'ятаємо...

Ректорат, профспілковий комітет співробітників і студентів Донецького національного медичного університету ім. М.Горького з глибоким сумом сповіщають про те, що 29 липня 2015 на 86 році життя помер видатний український вчений і хірург-уролог, Заслужений працівник народної освіти України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Петро Степанович Серняк та висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.

serpnjak2

 21.07.1929 - 29.08.2015

Петро Степанович Серняк був взірцем вірності клятві Гіппократа і служіння народу для своїх дітей і онуків, колег, товаришів. Професор Петро Степанович Серняк - людина знана не лише в Донбасі, а й далеко за його межами. Він - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник народної освіти України, доктор медичних наук, професор, член Всесвітньої та Європейської асоціації урологів, відомий хірург.

Професор П.С.Серняк є автором 470 наукових робіт, у тому числі 7 монографій, 17 винаходів і 45 раціоналізаторських пропозицій у галузі урології і нефрології.

Народився П.С.Серняк на Лемківщині, у багатодітній селянській сім'ї. Сім'я та багатонаціональна сільська община, де дружно жили поляки, німці, русини, гуцули, лемки, бойки, стали його першим життєвим університетом.

Потім були навчання у Львівському медичному інституті, робота в медичній частині Макіївського металургійного заводу, ординатором, завідувачем хірургічного відділення Донецької обласної клінічної лікарні. У 1962 році Петро Степанович захищає кандидатську, а в 1970-у - докторську дисертації.

П.С.Серняк першим у Донецькому медичному інституті організував роботу кафедри урології та нефрології, яку і очолював майже тридцять років підряд. На цій кафедрі впроваджувалися сучасні методи лікування хворих, використовувалися найновіші технології та обладнання, що допомагає перемогти найважчі хвороби. Ще 1983 року професору П.С.Серняку за розробку і впровадження в медичну практику ефективних методів діагностики, лікування і профілактики захворювань простати було присуджено Державну премію УРСР, його багаторічну плідну працю на ниві охорони здоров’я відзначено орденами та медалями.

Талановитий хірург і вчений Петро Степанович виховав цілу когорту молодих лікарів, кандидатів і докторів медичних наук. Під його керівництвом 26 лікарів-урологів захистили кандидатські дисертації та сім – докторські.

Служінню медицині Петро Степанович віддав більше ніж півстоліття. Незважаючи на поважний вік Петро Степанович прийняв активну участь у відтворенні кафедри урології у м. Краматорську в зв’язку з переводом університету з Донецька, залишаючись до останньої хвилини свого життя відданим українському вишу - Донецькому національному медичному університету ім. М.Горького. Навіть досягши поважного віку продовжував оперувати, читати лекції, писати статті та книги.

Широка ерудиція Петра Степановича була зумовлена його працездатністю та володінням, окрім української та російської, польською та німецькою мовами. Загальновідоме його захоплення спортом – волейболом, баскетболом та тенісом.

Світла пам'ять про нашого колегу, товариша, друга та вчителя, видатного вченого і лікаря хірурга-уролога назавжди збережеться в наших серцях. 

21.12.2012 об 11.00 відбудеться захист дисертацій

ОГОЛОШЕННЯ

Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 21 грудня 2012 року о 11 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Козопас Віктор Степанович, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: «Закрита поєднана травма таза: епідеміологія, танатогенез, клінічні аспекти лікування на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах " на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
  - Роботу виконано в Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького МОЗ України.
- Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Філь Юрій Ярославович, завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії надзвичайних станів Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України.
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук, професор Лобанов Григорій Вікторович, професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій факультету інтернатури та післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України;
- доктор медичних наук, професор Істомін Андрій Георгійович, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини  Харківського національного медичного університету МОЗ України.
2. Дігтяр Андрій Валерійович, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: "Тотальне  безцементне  ендопротезування  при медіальних  переломах  шийки  стегнової  кістки та  їх  наслідках" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
 -  Роботу виконано в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
- Науковий керівник: член – кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України Лоскутов Олександр Євгенович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри травматології та ортопедії.
       Офіційні опоненти:
– доктор медичних наук, професор, Бабоша Валентин Олександрович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій ФІПО
- доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник Полулях Михайло Васильович,  клініка «Захворювань суглобів у дорослих» Інститут травматології та ортопедії АМН України
А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 22 грудня 2012 року о 9 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Івченко Андрій Валерійович, 14.01.21 – травматологія та ортопедія:  "Патогенетичне обґрунтування лікування та прогнозування перебігу переломів довгих кісток кінцівок у хворих на цукровий діабет (експериментально-клінічне дослідження)" на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
  - Роботу виконано в Державному закладі «Луганський державний медичний університет» МОЗ України  .
Офіційні опоненти:
- Лобанов Г.В., д.мед.н., професор, професор кафедри травматології, ортопедії та ХЕС ФІПО (Донецький національний медичний уні¬¬верситет ім. М.Горького МОЗ України)
– Бруско А.Т., д.мед.н., професор, завідувач відділу патоморфології з експериментально-біологічним відділенням (ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України»)
- Бур`янов О.А., д.мед.н., професор, завідувач ка¬фед¬ри травматології і ортопедії (Національний медичний університет ім. акад.. О.О.Богомольця МОЗ України)
2. Ульянов Олександр Володимирович, 14.03.08 – імунологія та алергологія: «Клініко-імунооргічна характеристика та лікування хворих на червоний плоский лишай слизових оболонок ротової порожнини" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
–    Роботу виконано в Державному закладі „Луганський державний медичний університет” МОЗ України.
–    Науковий керівник: д.мед.н., проф., Лоскутова Ірина Володимирівна, Луганський державний медичний університет, професор кафедри фтизіатрії, клінічної імунології, алергології та медичної генетики
Офіційні опоненти:
–    д.мед.н., проф., Трунова Ольга Арнольдівна, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри мікробіології, вірусології та епідеміології
– д.мед.наук, доцент Курченко Андрій Ігоревич, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології , Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)

Тел. для довідки 97 66 33                                                                                Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04Copyright © 2005 - 2015 Донецький національний медичний університет ім. М.Горького
Back to top